top of page

PROCESNÍ ARCHITEKT
Optimální procesy, oběh informací a dokladů, realizace změn


 

Komu je PROCESNÍ ARCHITEKT určen?

 

Všem, kteří cítí rezervy v efektivitě nastavení logistických a návazných procesů (interně, s dodavateli, se zákazníky, úřady, zahraničními agenty apod.) a těm, 

kteří jsou připraveni stav koncepčně měnit. 

 

Na čem je PROCESNÍ ARCHITEKT založen ?

 

Na nezávislém auditu existujících procesů, zapojení informačních technologií do denního provozu, zmapování časové náročnosti rozhodujících aktivit, identifikaci oblastí vhodných pro změny a pomoci s vlastní realizací změn.

 

V čem tkví hlavní přidaná hodnota ?

 

V pohledu na mnohdy stereotypní provozní procesy zvenčí, pochopení důvodů, které k nastavení vedly, schopnosti odhadnout míru tolerance firemní kultury ke 

změnám a neposlední řadě v řízení změn díky dostatku času se jim věnovat.

 

Je PROCESNÍ ARCHITEKT drahý ?

 

Poradenství nemá svoji cenu, ale hodnotu. Hodnotou je vyšší konkurenceschopnost klienta. Čest nám velí dodat hodnotu co nejvyšší Jedině tak vzniká důvěra a kvalitní reference.

 

Navazující služby

 

LOGISTICKÝ ARCHITEKT

TRIS

KONTROLING

 

© 2015 GapLox s.r.o., Konviktská 1055/7, 110 00 Praha 1, Česká republika

bottom of page