top of page
Anchor 2

SKLADNÍK, KTERÝ NESPÍ

SPEDITÉR, KTERÝ VLÁDNE

TRIS je změna, která osvobozuje
(na duchu i na účtu). 
Výhodou je:

Analýza procesů a jejich následná optimalizace formou „best practices“

 

Celkově nižší náklady (implementace, licence, aktualizace, údržba, atd..)

 

Jednoduché propojení se stávajícími aplikacemi klienta, zákazníků i dodavatelů

 

Propracovaný systém vedení implementace metodou TRIS bez obav ©

 

Datová konzistence a transparentní reporting pro potřeby řízení

Vize vývoje TRISu?

 

Psal se rok 2000 a naší vizí se stal vývoj systému pro menší a střední obchodní, výrobní či logistické firmy, díky kterému budou schopny efektivně řídit své sklady a přepravu zboží nebo materiálů.

 

Skutečnost?

 

Systém nepřetržitě zdokonalujeme a k původní myšlence postupně přibyly funkcionality podporující základní finanční a e-commerce procesy a především pak schopnost propojit TRIS s libovolnými externími systémy uživatele.

 

Proč je TRIS úspěšný ?

 

Architekturu systému navrhli a nepřetržitě budují lidé, kteří logistiku a dopravu sami realizovali, sledují nové trendy a dokáží pochopit očekávání zákazníků. Největším posunem pro systém samotný byly jeho instalace u logistických poskytovatelů, jejichž zákazníci vyžadují specifické procesní zacházení se zásobami. Naprostým milníkem v budování GapLoxu je integrace informačního systému TRIS do portfolia našich služeb.

 

Komplexní řízení procesů Sklady, CrossDock a Sběrková činnost, včetně souvisejících podpůrných procesů a operací jako jsou například Celní řízení a evidence, Finanční kalkulace a přehledy, Faktury  přijaté, vydané a za klienta, a Manažerský reporting. Prostředí systému nabízí uživateli všechny potřebné informace o prováděných operacích. Filozofií systému je maximální míra automatizace a přednastavení s minimální potřebou zadávání nezbytných parametrů a údajů souvisejících s konkrétní operací. Díky tomu se klient může v maximální míře věnovat produktivním činnostem přinášejícím konkrétní přidanou hodnotu v procesu logistických činností. Většinu operací systém provádí automaticky a o jejich průběhu vytváří záznamy v podobě příkazů, výstupních sestav, evidenčních a archivačních databází.

© 2015 GapLox s.r.o., Konviktská 1055/7, 110 00 Praha 1, Česká republika

bottom of page