top of page
Anchor 3

KLÍČOVÉ FUNKCIONALITY

  • Vzájemně provázané operace umožňují efektivně a přehledně sledovat toky zboží.

  • Podpora procesní integrace s vnějšími subjekty jakou jsou dopravní služby nebo obchodní řetězce.

  • Údaje o stavu zásob evidenční jednotky jsou dostupné v každém okamžiku včetně vyčíslení automaticky blokovaného množství pro příjem nebo výdej.

  • Zobrazení a analýza historie toku sledovaných jednotek umožňuje důsledné evidování a transparentní prokazování průběhu procesů systému.

  • Využití technologií jako je EDI a XML pro komunikaci se systémy eCommerce a ERP umožňuje integraci se stávajícím vnitřním prostředím klienta nebo napojení na externí logistické a obchodní řetězce.

  • Pokrytí veškerých obchodní transakcí při komunikaci s dodavateli, odběrateli, klienty a dopravci.

  • Centrální dispečink zajišťuje svozové a rozvozové služby současně pro procesy Skladování, CrossDock a Sběrnou službu

  • Řízené zaskladnění a dotování, organizace příjmových a expedičních zón

  • Integrace elektronických vstupních zařízení, jako jsou čtečky čárového kódu a maloobchodní pokladny.

© 2015 GapLox s.r.o., Konviktská 1055/7, 110 00 Praha 1, Česká republika

bottom of page