top of page
Anchor 4

PŘÍNOSY IMPLEMENTACE

  • Odstranění chybovosti při řízení pohybu zboží a souvisejících služeb, průkazný záznam všech pohybů včetně dlouhodobé archivace

  • Sjednocení evidencí, zjednodušení průběhu inventur, zpracování transparentních přehledů pro klienty a celní úřady.

  • Standardizování vstupů a výstupů Skladových, CrossDock a Spedičních procesů

  • Plná procesní integrace s ekonomickými a obchodními systémy jako je ERP, eCommerce a kamennými prodejnami.

  • Průběžná analýza skladových stavů a dopravních procesů s přímým napojením na dodavatele s požadavky generovanými na obraty, četnosti pohybů nebo finanční výhodnost položek. 

  • Podstatné zkvalitnění finanční, časové a prostorové efektivity průtoku zboží skladem.

  • Zajištění transparentních finančních přehledů dle legislativních a obchodních požadavků.

  • Vznik jednotné datové základy pro tvorbu různorodých manažerských reportů napříč všemi procesy podle individuálních potřeb vlastního podnikání.

  • Nízké vstupní i provozní náklady a rychlý průběh implementace.   

© 2015 GapLox s.r.o., Konviktská 1055/7, 110 00 Praha 1, Česká republika

bottom of page